Каныкей апанын булагы


«КАНЫКЕЙ АПА» БУЛАГЫ Өйдө чыкса өбөк, ылдый түшсө жөлөк болчу – Аялзат ! К ыргыз эли байыртадан бери аялзатын аздектеп, эне катары ыйык тутуп, эмгегине таазим кылып, аларды үй-бүлөнүн очогу, балдардын тарбиялоодогу негизги күч катары баалап келүүдө. Эпосто баяндалгандай Каныкейдин образы эпостун бардык негизги окуяларында катышат. Көп учурда Манаска акыл айтып, аны кыйынчылыктардан, айрым мезгилде ажалдан сактап, өзүнүн айлакерлиги, акылмандыгы, чечкиндүүлүгү, даанышмандыгы, чыдамкайлуулугу менен өзгөчөлөнөт. Манас ата ага ичтеги сырын, журөктөгу муңун айтып кенешип турган акылман кеңешчиси да болгон. Мындай адамдар түйүнчөккө түйүм алтын сыңары элдин элдигин сактап калууда көмөк көрсөтүп, эстүүгө курал болуп, эссизди тарбияга салып келген. Каныкей апабыз ордологон ордо, азыркы учурда ыйык булакка айланып, мазарлуу жерлердин бири. Каныкей апа булагы- көп-көп касиеттерге, сырларга бай. Адамдын жан дүйнөсүн тазалайт, төрөбөгөн аялдарга, көз тийген адамдарга да өз шыпаасын берет. Ар бир булактын өзүнчө да сырлары бар. Каныкей апанын 41 булагынын 10 булагы бирге жана 31 бир булагы 10 булактан алысыраак жайгашкан. Э лдик уламыштарда он булактын төмөндөгүдөй аттары бар. • Көз булак • Наристе булак • Жол ачар булак • Эм булак • Эгиз булак (Алмамбет булак) • Эне булак • Ата булак • Бала булак • Эн булак • Азис булак Ж огорудагы ыйык он булактын жанында жанаша Каныкей апанын «Кырк кызынын» булактары да орун алган. Бул булактар Каныкей апанын кырк нөөкөр кызынын булактары деген да нускалар бар. К елечекте «Каныкей апа» ыйык булагы элибиздин, зыяратчылардын кызматын кылып, ыйык жайыбыз гүлдөп өсөт. Чебер айкелчилердин колунан жаралган архитектуралык ансамбль «Каныкей апа» булагынын көркүн ачып, ажайып, ыйык жайдын касиетин даңазалап, келечекке болгон ишенимине жол ачып, ата-бабалардан калган табигый жай катары элибизге кызмат кыла бермекчи. «КАНЫКЕЙ АПА» БУЛАГЫНДАГЫ ТЕЙЛӨӨ ИШТЕРИ Б ул булак Кыргыз Өкмөтүнүн алдындагы улуттук «Манас Ордо» комплексинин көзөмөлүндө турат. Булакта зыяратчылар үчүн бардык шарттар түзүлгөн. Алар үчүн тулөө өткөзгөнгө чакан 2 бөлмөлүү кышкы жана жайкы түлөөкана курулган. Келген түлөө берүүчүлөр отун, идиш-аяк ж.б. керектүү буюмдар менен камсыз болушат. Атайын мазардын кароолчулугу штаттык бирдик ачылып, кароолчу дайындалган. К аныкей апа булагы – Манас ата күмбөзүнүн түштүк-батыш тарабынан 1,5км аралыкта, Кең-Кол суусунун күн чыгыш тарабында 150-200 метр алыстыкта, Талас дарыясынын түндүк тарабындагы Ак-Жар айылында орун алган. Кыргыз улуттук «Манас Ордо» комплекси Адрес: Кыргызстан, Талас облусу, Таш-Арык айылы Факс, Тел: 03422 60021 www.manasordo.com e-mail:manasordo@gmail.com Кут уялаган ыйык жайга кош келиниздер!