“Манас” эпосу музейинин алдындагы Археология жана этнография музейинин 2-бөлүгү Талас-Орхон-Энесай жазуу эстеликтеринин музейи ачылды.