“Манас” эпосу музейи Кең-Кол өзөнү Ботом-Чал 2014 илимий экспедициясы аска бетиндеги сүрөттөр (петроглифтер)