Галлерея

.           
«Манас» эпосу музей алдындагы ачык асман таш эстеликтери.
Археология - этнография музейинин экспонаттары
Кыргыз улуттук оюндары
«КАНЫКЕЙ АПА» БУЛАГЫ Өйдө чыкса өбөк, ылдый түшсө жөлөк болчу – Аялзат ! К ыргыз эли байыртадан бери аялзатын аздектеп, эне катары ыйык тутуп, эмгегине таазим кылып, аларды үй-бүлөнүн очогу, балдардын тарбиялоодогу негизги күч катары баалап келүүдө. Эпосто баяндалгандай Каныкейдин образы эпостун бардык негизги окуяларында катышат. Көп учурда Манаска акыл айтып, аны кыйынчылыктардан, ....