“Манас Ата” гүлзар багы

2018-03-23 16:20:59
             Кыргыз Улуттук “Манас Ордо” комплексинин аймагында “Манас Ата” гүлзар багы орун алган. Гүлзар бактын жалпы аянты 4га. Көрктөндүрүү үчүн бакка 1200 түп карагайлар, 100 түп мажүрүм тал, 100 түп кайың, ар кандай декаративный өсүмдүктөр жана 1200 түптөн ашуун роза гүлдөрү отургузулган. Гүлзар бактын көркүнө көрк кошуп турган роза гүлдөр. Роза гүлдөрдү өстүрүп кароо үчүн атайын адистер иштеп келет.
           Жыл сайын гүлдөрдү жаңыртуу үчүн роза гүлүнүн көчөттөрү алынып келинип, комплекстин кызматкерлери тарабынан отургузулуп турат. Бул гүлдөр “Манас Ата” гүлзар багынын көркүн чыгарып, өзүнүн аңкыган жыты менен келген коноктордун көңүлүн өзүнө бурууда.
 
 
 
 
 
Даярдаган: Улук илимий кызматкер Б. Тулькубаев
0773 841 008; 0702 804 761
Электрондук дарек: boobektulkubaev@gmail.com
tboobek@mail.ru
manasordo@gmail.com