Музей фонду экспонат менен толукталууда

2018-03-27 17:20:10
 
Кыргыз улуттук “Манас Ордо” комплексинин “Манас” эпосу музейине тарыхый табылгаларды, турмуш-тиричиликте колдонгон буюм-тайымдарды өз ыктыярлары менен өткөзүп келген шаар жана айыл жергесинде жашаган тургундарыбыз бар. Алардын катарында Талас районуна караштуу, Чат-Базар айылынын тургуну, Аманбек Мамбеталиев агабыз бир даана соку сокбилек жана бир дааны карапа идишин (чыны) өткөзүп берди. Бул агабызга музей жетекчилиги терең ыраазычылык билдирмекчибиз.
 
Даярдаган: Улук илимий кызматкер
Б. Тулькубаев
0773 841 008; 0702 804 761
Электрондук дарек: boobektulkubaev@gmail.com
tboobek@mail.ru
manasordo@gmail.com