“Каныкей апа” булагына жашылдандыруу үчүн көчөттөр тигилди

2018-03-29 10:25:26
 

           Каныкей апа булагын көрктөндүрүү багытында жаз алды менен 600 даана бирючина көчөттөрү, 40 даана роза гүлдөрүнүн көчөттөрү отургузулду. Мындан тышкары 41 булактын көзү тазаланып, ирээтке келтирилди. Мында зыяратчылар үчүн бардык шарттар түзүлгөн. 
 
 
 
 
 
Даярдаган: Улук илимий кызматкер Б. Тулькубаев
0773 841 008; 0702 804 761
Электрондук дарек: boobektulkubaev@gmail.com
tboobek@mail.ru
manasordo@gmail.com