“Манас” эпосу музейине тапшырылган баалуу мурастар

2018-05-15 17:13:45
 

Талас облусунун Бакай-Ата районуна караштуу, Кыргызстан айылынын тургуну, Тураш Алымкулов  6-8 кылымдарга таандык жебенин учун жана Чүй облусунун Беловодск айылынын тургуну Омор Шейшекеев ата-бабаларынан калган бүлдүргү камчы жана шалк этмелерди “Манас” эпосу музейине тапшырышты.
   
Урматтуу мекендештер! Ата-бабаларыбыздын басып өткөн жолу тарых демекчи, тарыхый баалуулугу бар табылгалар болсо же кандайдыр бир маалыматыңыздар болсо төмөнкү дарекке кайрылууңуздарды өтүнөбүз.
 
Даярдаган: Улук илимий кызматкер Б. Тулькубаев
0773 841 008; 0702 804 761
Электрондук дарек: boobektulkubaev@gmail.com
tboobek@mail.ru
manasordo@gmail.com