Манас атабыздын "Кароол дөбөсүнө" өзгөчө көрк берген жапайы бадалдардын жана гүлдөрдүн ачылуу мезгили. 18.04.2019.

2019-04-22 14:42:44