Кыргыз улуттук “Манас Ордо” комплексиндеги илимий иштер.

2019-09-14 09:08:40
Кыргыз улуттук “Манас Ордо” комплексиндеги илимий иштер.
 
“Манас эпосу” музейинин алдында ачык-асман таш эстеликтери жайгашкан. Анда ар кыл доорлорго таандык балбал таштар коюлган. Жакында балбал таштарды каттоо, паспортоштуруу көчүрмөмөлөрүн алуу иштерин аткаруу максатында Бишкек шаарынан тарыхчы археолог К.Табалдиев илимий иш жүргүздү.Ага музей фонду бөлүмүнүн башчысы К.Кенжегараев ар тараптан жардам берип, музей фондусуна катталган таш эстеликтерин толук каттоодон өткөрүштү. Ошондой эле өрөөнүбүздөгү тарыхый эстеликтер катталган аймака барышып, илимий максаттагы иштерди жүргүзүштү.