Кыргыз Улуттук "Манас Ордо" комплексинде Эне тил күнү белгиленди.

2020-02-21 14:55:16
                                            Кыргыз Улуттук “Манас Ордо” комплексинде Эне тил күнү белгиленди.
Бүгүн 2020-жылдын 21-февралында  КУМОКтун музейинде “Эне тилим-түбөлүктүү тирегим” деген аталышта иш-чара өтүлдү. ЮНЕСКО эл аралык уюму 1999-жылы 21-февралды эне тилдин эл аралык майрам күнү катары белгилеген. Дүйнөдө кайталангыс “Манас” эпосу да кыргыз тилинде гана жаралып, эпосту да манасчыларыбыз тынбай бир нече күндөп, түндөп айтышкан. Бул кыргыз тилинин байлыгы болбой эмне? Ага далил катарында иш-чарада манасчылардын сап башында турган манасчыбыз Мамадалиев Камил агайыбыз манас айтып, “Манас” эпосу музейинин баяндамачысы Үмөталиева Наргүл эжебиз тил жана элдин тарыхы деген аталышта доклад окуду. Иш-чарада макал-лакаптар, накыл сөздөр, көркөм окуу, көөнөрбөз сөздөр айтылды. Тил-улуттун улут экенин аныктаган паспорт. Кылым карытып келе жаткан карт тарыхыбыз биздин байыркы эл экенибизди айгинелеп айтып турат. Кыргызстанда бүгүнкү күндө 80ден ашуун ар кандай улуттун өкүлдөрү жашайт. Адам өзү жаралгандан бери басып өткөн жолунда эң биринчи тил турат. Кыргыз тили-кыргыз элинин улуттук тили. Ал лексикалык байлыгы мол, грамматикалык курулушу өркүндөгөн, өсүп-өнүккөн тилдердин катарына кирет. Тил болбосо бизге накыл кеп, осуят, макал-лакаптар жетмек беле?  Деги эле кыргыз эли сөз баккан элбиз. Тээ байыртадан бери бир эле сөз менен бир айыл элди эпке, сөзгө көндүрүп сөз менен бири-бирин акыл-накыл кептер менен тарбиялап келишкен. Ошол тилибизди, салтыбызды, наркыбызды  сактап улантуу ар бирибиздин колубузда.  
Эне тилибиз атанын каны, эненин сүтү менен кошо берилип, кан тамырыбызды аралап өтүп, мээбизди азыктандырып, денебизге күч-кубат берип келет. Көрөңгөсү кең кыргыз калкынын кылымдарды карыткан кыргыз тили кыргыздын улуттук кенчи, түбөлүк ата мурасы, эне тили.                                     
 
 
                                                                                                                                                     Даярдаган: Ашымова М.