Юнеско

Сүйүнчү!
2014-06-18 14:11:47
“Манас” үчилтиги  бүткүл дүйнөлүк материалдык эмес маданий мурас катары Кыргыз Республикасынын атынан ЮНЕСКОдо катталды Башка улуттар өздөрүнүн өткөндөгү маданиятын, тарыхын жазма адабиятта, скульптурада, архитектурада, театр, сүрөт искусствосунда сактап келген ....
Юнеско
2014-06-10 14:39:52
“Манас“ эпосу  -  дүйнөлүк шедеврлер катарында Кыргыз эли - океандай теңдеши жок, айта берсе түгөнбөгөн “Манас” эпосту, ....