Новости

Кыргыз эли Талас өрөөнүнүн байыртадан бери эле эпостук баатыр Манастын  аты менен байланыштырып  келген. Элдик уламыш боюнча өрөөндө Манастын ордосу жайгашкан, ал эми өрөөндөгү көптөгөн жер-суулар эл оозунда азыркы мезгилге мезгилге чейин баатырдын иш-аракети аркылуу эскерилет. Алсак, анын күмбөзүнүн жанындагы тоо “Манас супа” (күзөт мунарасы) аталат, ага күзөтчү ....
Кыргыз улуттук “ Манас Ордо”комплекси жыл өткөн сайын элдик зыяраттын очогу гана болбостон,эл аралык туризмдин борборуна да айланып барууда. Манас Атабыздын Ордосунун касиетине, ыйыктыгына жана Улуу Ордону байырлаган Улуу Рухтарга табынып, таазим этип кетүүгө төгөрөктүн төрт бурчунан күндөп–түндөп агылып келип, кетип жаткан зыяратчылардын саны күндөн-күнгө арбып келет.  Айрыкча ....
Ак-Дөбө шаар чалдыбары Талас суусунун жээгинде жайгашкан. Шаарды айланта уз. 4,5х5,5 км келген дубал  курчап турган. Бул орто кылымдагы  ири шаар болгон. Жазма булактарда (10-12к.) Текабкет шаары катары эскерилет. Шаар чалдыбарын В.А.Каллаур, П.П. Иванов, М.Е.Массон, Г.А. Пугаченкова өңдүү археологддор изилдешкен. 1938-ж. А.Н.Бернштам алгачкы казуу иштерин жүргүзгөн. 1956-ж. жана ....
Чалгындоо иштин курамы: 1.      Жунушалиев Асан – “Манас эпосу” музейинин директору. Кенжегараев Кудайберген – илимий кызматкер. 2.      Бектемирова Нура - илимий кызматкер. 3.      Мамырова Минара – баяндамачы. 4.      Табалдыев Кубатбек – Кыргыз-Түрк “Манас” университетинин окутуучусу, профессор, археолог. 5.      Абдиев Таалай - Кыргыз-Түрк “Манас” университетинин окутуучусу, түрколог, доцент. 6.      Невская ....
Кыргыз улуттук “Манас Ордо” комплексинин “Манас эпосу” музейинин илимий кызматкерлери жана баяндамачыларынын Кең-Кол өрөөнүндөгү 15-май 2013-жылдагы илимий экспедицияга төмөндөгү курамда: ·         Кенжегараев Кудайберген – илимий кызматкер, илимий экспедициянын жетекчиси ·         Жунушалиев Асан – “Манас эпосу” музейинин директору, экспедициянын мүчөсү ·         Алымбаев Бекин - “Манас эпосу” музейинин мүлк сактоочусу, ....