Новости

Атадан калган мурастар Талас районуна караштуу Көпүрө-Базар айылынын тургуну 1948-жылы туулган Токтоноев Калыбек Солтоноевич үйүндө чоң атасынан калган көөрүк, зер буюмдары жана апасынан калган соку бар экендиги туурасында кабарлаган. Бүгүн, 2019-жылдын 9-апрелинде музейдин директору жана илимий кызматкерлери ал жерге барып, аталган буюмдарды алып келдик. Үй ээсинин айтымында чон атасы ....
“Манас” эпосу музейинин күндүк кыймылы. Кыргыз Улуттук “Манас Ордо” комплекси алыстан ат арытып келген конокторду тынымсыз кабыл алып келет.  Аларды талаптагыдай тейлеп, жакшы маанай тартуулап узатуу жалпы жамааттын милдети. Бул милдетти ишке ашырууда музейдин кызматкерлери да бири-бирине көмөк көрсөтүп, жардамдарын аяшпайт.   Музейде жалпысынан 21 кызматкер иш алып барат, ар бири ....
Кочмо музей
2019-04-03 15:54:21
“Манас Ордо” көчмө музейи ордолуу Ошто Республикабызда туризмди өнүктүрүү бүгүнкү күндүн актуалдуу маселелеринин бири болуп келатат. Өлкөбүзгө туристтерди тартуу, туризмди өнүктүрүу үчүн       бир топ демилгелер козголуп жатат. Бул  үчүн  өлкөбүздө сандаган улуттук баалуулуктарыбыз арбын. Алардын ичинде бабаларыбыз илгертен баалап-барктап келген ыйык мазарларыбыз, жерлерибиз да көп. Алардын сап башында Талас ....
Калпак – бул кыргыздардын кийим – кечектеринин ичинен эң ыйыгы. Манас десек минген Аккула аты элестейт, кыргыз десек ак калпак эске келет. Анын касиетин аны кийип жүргөндөр сезе алышат. Бул байыркы баш кийимди кийген адам илгерки бабаларынын тарыхына тамырлашып, калайык калкынын тагдырына бекем байланат. Кыргыз калпагы, жашоо – тиричиликте ыңгайлуу, ....
      Талас районуна караштуу, Үч-Эмчек айылынын тургуну 1977-жылы туулган Бейшенов Айдарбек Өмүрбекович, кумура таап алгандыгы туурасында музей кызматкерлерине кабарлаган. Аталган жерге музей директору менен илимий кызматкерлери барып, көлөмү чоң болгон кумураны алып келдик. Айдарбектин айтымында, иниси экөөбү Чат деген жайлоодон көмүлүп турган жеринен бул кумураны таап ....