Эпос

                                                 Күмүш-Так     Күмүш-Так-топоним. Таластагы белгилүү жерлердин бири катары эпосто көп эскерилет:  
    Элдик медицина- адамды ар түрдүү  дарылар, дары өсүмдүктөр (көбүнчө чөптөр),  минералдык заттар, айрым жаныбарлардын эти жана ички органдары жана башка дарылык касиети бар заттар менен дарылоо жөнүндөгү элде чогулган маалыматтар, эмпирикалык түшүнүктөр. Кыргыз Элдик медицинасында суу берүү, териге алуу, жылуу сууга салуу ....
Салбуурун.       Салбырын (моңг. салбар-кыраан куш)-көп адамдардын атайын камданып алыс жерге куш менен аң уулоого чыгуусу. Эпосто Манас Алтай тарапта туулуп, жигит болгон куракта  өз жолдош-жоролору менен шумкар салып  ууга чыккан окуяда баяндалат. Ошондой эле Алмамбет келер ....
Ат жабдыктары
2015-06-17 16:54:22
       Илимий-техникалык революциянын келиши, интеграциялык байланыштардын күчөшү, элибиздеги ат кармоо деген эң баалуу адат-салтты мурунку ыйык касиетинен алыстатып баратканын байкоо кыйын эмес. Ал эми ат жабдыктары тууралуу билбегендер арабызда ого эле көп. Ушул жагдайды эске алып, улуттук кол өнөрчүлүгүбүздүн эң маанилүү бутагы ....
Адамзаттын пири-Адам ата        Адам ата- мифологиялык кейипкер. Куранда адамзаттын түпкү атасы. Адам ата менен Обо эне-жарык дүйнөгө эң биринчи жаралган адамдар. Ал экөө азезилдин тилине кирип азгырылып, кудайдын айтканын аткарбай ....